Erweitete Suche

Bildung für nachhaltige Entwicklung

15.10.2020
Klimakris – COVID-19… Wéi eng Roll sollte Lycéeën an der Zukunftsgestaltung iwwerhuelen?
De Mouvement Ecologique a move. lueden an op e Forum fir Schüler*innen, Proffen, sozioedukatiivt Personal,...
08.07.2020
„Um Comptoir“ kann ee gutt schnëssen!
Intergenerationell Online-Dialoger vu move. wéi een eis Gesellschaft positiv gestalte kann
13.02.2019
Forum pour élèves et étudiant(e)s : Visionnaires – Sans plastique vers une société zéro déchet ?!
Le 31 janvier dernier, move. a organisé la 5ème édition du forum pour élèves et étudiant(e)s au Sang...
26.11.2018
Eng Zukunft ouni Plastik?! – E super Owend mat spannenden Diskussiounen
Ënnert dem Titel „Eng Zukunft ouni Plastik?!“ hat move. de 15. November op en Austausch zum Thema...
02.12.2015
Wanderausstellung „Zesummen anescht liewen – anescht wirtschaften“
Veränderungen in der Gesellschaft kommen durch Visionen, Initiativen und Ideen von Menschen, die sich ein...
27.11.2015
Op Kannerféiss duerch d’Welt 2015
In Luxemburg sammelten die Kinder phantastische 45.889 Grüne Meilen! Eine Aktion des Klima-Bündnis...
02.11.2015
Pädagogische Materialien zur nachhaltigen Entwicklung
Ein Aufruf zur Mitarbeit
01.09.2005
Nohalteg Gemengepolitik – den Tëppel um i – Schule
D’Schoul op d’Gesellschaft opmaachen – eng Kannerfrëndlech Gemeng ginn