Erweitete Suche

Bildung für nachhaltige Entwicklung

23.11.2021
Erfollegräiche Bildungsforum: 160 Leit gestalte Schoul vu muer!
Um Bildungsforum “Heute die Schule von Morgen gestalten“ stounge vill Ureegungen, sachlech...
14.10.2021
Heute die Schule von morgen gemeinsam gestalten – Einladung zum Bildungsforum «Schule der Zukunft»
Mittwoch, den 17. November 2021 von 8.15-17.00 Uhr
27.04.2021
Online-Konferenz mit Hans Holzinger: „Corona-Krise: Eine Chance für die nachhaltige Transformation der Gesellschaft?“
Am 22. April organisierte der Mouvement Ecologique im Rahmen seiner Serie „Zukunftsgespräche“ eine...
17.12.2020
Kéisecker info – Dezember (2) & Spezialbäilag iwwert Zukunftsgespréicher an d’Resultater aus eiser ILRES-Emfroo am Kader vun der Aféierung vun der CO2 Steier
Am leschten Info fir 2020 fannt Dir niewent villen interessanten Artikelen eng Bäilag iwwert...
04.12.2020
move-excursioun : Wei geet et eise Bëscher op Spueresich am Bambësch den 14.11.2020
Bei schönstem Herbstwetter organisierte move. am nationalen Tag des Baums einen Ausflug im Bambësch, die...
02.11.2020
Nohalteg Landwirtschaft ganz no a gräifbar. 2 move. Events déi eng spannend Siicht op d‘Landwirtschaft erméiglechen.
Am 22. und 23. November standen einerseits das Grundnahrungsmittel Brot und andererseits der Landverbrauch...
15.10.2020
Erkenntnisse aus Zoom-Meeting: Klimakris – COVID-19… Wéi eng Roll sollte Lycéeën an der Zukunftsgestaltung iwwerhuelen?
De Mouvement Ecologique a move. haaten op dëse Forum fir Schüler*innen, Proffen, sozioedukatiivt...
08.07.2020
„Um Comptoir“ kann ee gutt schnëssen!
Intergenerationell Online-Dialoger vu move. wéi een eis Gesellschaft positiv gestalte kann
06.06.2019
Invitation à une conférence-déjeuner: Combattre à la fois le dérèglement climatique et les inégalités, c’est possible et souhaitable !
etika, l’ASTM, ATTAC Luxembourg, Caritas Luxembourg, CELL, Cercle des ONG Luxembourg, Eurosolar...