Erweitete Suche

Alle Themen

27.11.2020
Nei Hotline vum Ministère de la Croissance
Eng Aktioun vun eisem Aktiounsgrupp am Kader vum Magic Shopping Winter 2020
26.11.2020
Offener Austausch mit Landwirtschaftsminister Romain Schneider…
…über: Analyse Observatoire de l’environnement naturel, Biodiversitätsverlust, GAP-Reform,...
29.04.2020
Och oder grad a Corona-Zäiten konsequent sinn! Nee zu Eeweeplastik vu Restopolis an de Schoulen
Der Mouvement Ecologique und seine Jugendsektion move. fordern das Erziehungs- und Umweltministerium auf,...
14.06.2019
Dem Verloscht un Aarten a Planzen entgéint wierken! Maacht mat an enge vun den 3 neien Aarbechtsgruppe vum Mouvement Ecologique!
De Biodiversitéitsverloscht ass mat déi gréissten Herausfuerderung an e Schwéierpunktthema vum...
11.02.2019
Neue Legislaturperiode: Erste anregende Unterredung mit der Umweltministerin sowie dem Energieminister
Rezent fand eine erste Unterredung seit Beginn der neuen Legislaturperiode mit Carole Dieschbourg und...
01.10.2018
50 Joer Mouvement Ecologique: Ausgabe einer Spezial-Briefmarke der Post
Am 24. September 2018 fand in der Postdirektion die Überreichung einer Spezial-Briefmarke, die anlässlich...
21.06.2018
Unterredung mit den politischen Parteien zu den Nationalwahlen
Nachdem der Mouvement Ecologique vor etwa einem Monat seine Vorschläge zu den Nationalwahen...
08.01.2018
Erhebliche Lichtverschmutzung durch die multimodale Plattform Düdelingen / Bettemburg: Schreiben zwischen MDDI und Meco
In einem Schreiben an die Ministerin Carole Dieschbourg, an den Minister François Bausch und an den...
27.10.2017
Austausch zum Budget 2018
Auf Einladung der Budgetberichterstatterin Joëlle Elvinger stellte der Mouvement Ecologique wesentliche...