Aktivitäten

Memberversammlung vun der Regionalsektioun Nordstad-Regioun
De Mouvement Ecologique an d'Regionalsektioun Nordstad-Regioun lued all Memberen aus de Gemenge Bettenduerf, Biissen, Buerschent, Colmar-Bierg, Dikrech, Ettelbréck, Feelen, Ierpeldeng, Iermsdref, Mäerzeg, Miedernach, Noumer, Reisduerf, Schieren an Tandel  op eng Memberversammlung an: Donnesdes, den 29. Abrëll vun 18.15 bis 20.00 Auer zu Dikrech, am Café vun der aler Seeërei.

 

mehr...
Aktivitätsbericht 2009
Aktivitätsbericht 2009 der Regionale Nordstad  mehr...
Wéi geet et weider mat der Nordstad-Regioun?
Table Ronde mat politesche Parteien e Mëttwoch, den 13. Mee um 20.00 Auer am Stadhaus, place de l’Hôtel de Ville, Ettelbréck mehr...
Aktivitätsbericht 2008
Aktivitätsbericht 2008 Regionale Nordstad mehr...
Geplante Bauschuttdeponie in Colmar-Berg: Für den Erhalt eines Waldareals

Brief an den Gemeinderat Colmar-Berg

mehr...
Nordstad: Konkrete Schritte in der „Nordstad-Deklaration“ festschreiben
Aktuelle Pressemitteilung mehr...
Generalversammlung “Regional Nordstad”
am Mittwoch, den 23. April 2008 um 19.00 in Ingeldorf, Restaurant Äppel a Biren (Café Majerus, 1, rte d’Ettelbruck) mehr...
Mouvement Ecologique und seine Regionale Nordstad beziehen Stellung zu Mobilitätsplanungen in der Nordstad

§Ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept für die „Nordstad“!

mehr...
Zukunftstour an der Nordstad
Samstags, den 30. Juni von 14.15 bis 18.00 Uhr in Ettelbrück und Umgebung mehr...