Erweitete Suche

Gemeindepolitik

21.09.2011
Einladung zu politischen Rundtischgesprächen
Der Mouvement Ecologique und seine Regionalen organisieren insgesamt 6 verschiedene politische...
05.10.2010
E Maulkuerf fir de Bierger: Nee, Häer Minister Halsdorf!
Stellungnahme des Mouvement Ecologique zum Reformtext von Minister Jean-Marie Halsdorf zur Abänderung des...
12.05.2009
Mersch und seine unmittelbare Umgebung: Ein Streifzug mit offenen Augen zwischen Chaos und Idyll…
Der Mouvement Ecologique lädt ein zu einer Wanderung am Sonntag, den 17. Mai 2009 um 14.30 in Mersch,...
13.03.2008
Wei eng Berodungsstrukture am Energieberäich brauche mir zu Lëtzebuerg?
Energiespueren, erneierbar Energien, energieeffizient Wunnen a Bauen Seminar am Donnerstag, den 10. April...
05.04.2007
Wéi eng Mobilitéit am Süden: Wat plangt de Staat? Wat mengen d’Gemengen? Wéi eng Iddië gëtt et déi aner Säit vun der Grenz?
Informations- und Diskussionsabend am Donnerstag, den 19. April 2007 um 20.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung...
01.09.2005
Nohalteg Gemengepolitik – den tëppel um i – Demokratie
Fir eng lieweg Gemeng – méi Demokratie an der Gemeng
01.09.2005
Nohalteg Gemengepolitik – den Tëppel um i – Energie a Klimaschutz
Energie a Klimaschutz – global denken, lokal handeln
01.09.2005
Nohalteg Gemengepolitik – den Tëppel um i – Verkehrspolitik
Fir eng Mobilitéit vun der Zukunft
01.09.2005
Nohalteg Gemengepolitik – den Tëppel um i – Kleng a Mëttelbetrieber
Kleng a Mëttelbetrieber – Landwirtschaft: de Spillraum vun de Gemengen notzen!