Move. – Well et gëtt nëmmen ee Planéit

Lade Karte ...

#_EV_DATETIME
#_EV_DATES - 05/12/2015
14:00 - 17:00

#_EV_LOCATION
Oekozenter Pafendall

#_EV_CATEGORIES


Well et gëtt nëmmen ee Planéit riicht sech u jiddereen deen um Thema Klimawandel interesséiert ass.

Dëst ass eng Aktivitéit déi op 2 Datumer stattfënnt ( du kanns awer och nëmmen op engem Datum deelhuelen). Mell dech einfach un iwwer move@oeko.lu. Jiddereen ass Wëllkomm. Maach dëst esou schnell wéi méiglech fir datt mer den Transport kënnen organiséieren.

5. Dezember: d’Klimabeweegung an hir Fuerderungen
12. Dezember: Mam Zuch/Bus op d’Ofschlossdemo vu Klimakonferenz COP21 zu Paräis.

De 5. Dezember treffe mer eis vun 14:00 bis 17:00 am Oekozenter Pafendall – 6, rue Vauban. Während dem ganze Mëtte steet d’Klimakonferenz COP21 zu Paräis am Mëttelpunkt. Hei geet et virun allem em d’Fro wéi een de Wee an eng Klimagerecht Zukunft kann aleeden. Et gëtt sech mat den Urspréng vun der Klimabeweegung ausernanergesat an iwwert d’Evolutioun vun hire Fuerderungen diskutéiert. Mir hunn heifir och e Klimapionéier aus Lëtzebuerg agelueden, deen eis aus senger perséinlecher Erfahrung e spannenden Abléck an d’Geschichten vun der an de 70er Joeren entstanener Klimabeweegung wärt bidden.
Fir déijéineg déi sech schonn ëmmer d’Fro gestallt hunn wéi et sech ufillt mat dausende vu Mënsche fir eng nohalteg Klimapolitik ze demonstréieren, wäerte mer de 5. Dezember och nach Plakater mat onse Fuerderunge maachen, mat deene mer den 12. Dezember op déi grouss Ofschlossdemo op Paräis reesen.