Mobilität
  • Print Friendly


Iddien fir eng Mobiliteitszentral fir Lëtzebuerg

Download(s)

An awer koum se nach net. Ausser scheine Wieder, ass d’Politik nach net aktiv ginn. Duefir lanceiert de Mouvement Ecologique des Sensibiliseierungsaktioun a fuerdert d’Regierung an den Transportministere op, endlech Neel mat Kapp ze maachen. Letzebuerg brauch eng Mobiliteitszentral, an zwar dringend.