Erweiterte Suche

Mobilität

01.03.1992
E modernen Tram fir Letzebuerg, Technische Universität Wien, Studie erstellt im Auftrag des Mouvement Ecologique, der Stiftung OekoFonds sowie der Tram asbl.
01.03.1992
Wéi eng Entwécklung fir eist Land am, Joer 2000? Eng Stellungnahm vun den Emweltorganisatiounen am Kader vum Hearing iwwert d’Strooss Miersch-Stad
01.01.1992
Nordstrasse: Schaffung vollendeter Tatsachen durch den Strassenbau oder Priorität für die Umwelt- und Landesplanungspolitik
01.01.1992
E modernen Tram fir Lëtzebuerg
Broschüre des Mouvement Ecologique, der Stiftung OekoFonds und der Tram a.s.b.l. für die Sensibilisierung...
31.05.2002
Rückschritt in der Transportpolitik: kein Kundenvertreter mehr im Verwaltungsrat der Eisenbahngesellschaft!
30.06.2001
Fahrradpiste im „Uelzechtdall