Erweitete Suche

Gemeindepolitik

01.01.1989
Erklärungen zu den gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Referendum in den Gemeinden. Gemeindegesetz
01.01.1987
Ökologesch a Sozial Bauen, Broschür erausginn vum «Fonds pour le logement à coût modéré», dem Emweltministère an Zesummenarbecht mat dem Mouvement Ecologique
01.10.1986
Kannerfrëndlech Schoulhäff, Virschléi fir eng Neigestaltung vun eise Schoulhäff
kann bestellt werden