Erweiterte Suche

Gemeindepolitik

01.01.1991
De Gesetzesprojet iwwert den fräien Zougang zu Informatiounen am Emweltberäich an d’allgemengt Klorecht vun den Emweltorganisatiounen
01.01.1991
Für eine Demokratisierung des Gemeindesyndikats-Gesetzes
01.01.1990
Gleiche Lebensqualität für alle, Reform der Gemeindefinanzen aus der Sicht des Mouvement Ecologique
01.01.1990
Reform der Gemeindefinanzen aus der Sicht des Mouvement Ecologique, Eine überfällige Reform
01.01.1989
Erklärungen zu den gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Referendum in den Gemeinden. Gemeindegesetz
01.01.1987
Ökologesch a Sozial Bauen, Broschür erausginn vum «Fonds pour le logement à coût modéré», dem Emweltministère an Zesummenarbecht mat dem Mouvement Ecologique
01.10.1986
Kannerfrëndlech Schoulhäff, Virschléi fir eng Neigestaltung vun eise Schoulhäff
kann bestellt werden