• Print Friendly


De Sproochecafé mëcht am Summer Vakanz

Wärend der Summerschoulvakanz ass kee Sproochecafé am Oekosoph. De nächste Rendezvous ass erëm den 26. September 2018 a vun do un erëm all 4. Mëttwoch vum Mount (ausser an de Schoulvakanzen)