• Print Friendly


Och de Summer iwwer ass den Oekosoph all Mëttwochs an Donneschdes op.

Och de Summer iwwer ass den Oekosoph all Mëttwochs an Donneschdes vu 17.00 Auer bis mind. 23.00 Auer op.

De Sproochecafé an och d’Spillowender maachen allerdéngs eng Paus. De nächste Spillowend ass rëm den 12. September an de nächste Sproochecafé den 26. September.