• Print Friendly


Liesung: The best of aus ‘’Lëtzebuerg net nëmmen de Lëtzebuerger’’

Donneschdes, de 4. Juni um 19.30 am Oekosoph, 6, rue Vauban, Lëtzebuerg

Nom Motto, Mir wëlle bleiwen wat mer guer net sinn, mëscht de Pierre Puth en Exkurs iwwer eis Identitéit – vum Grof Siegfried bis bei de Lex Roth a vun der Melusina bis bei d’Lea Linster.

Musikalesch begleet gëtt hien dobäi vum Paul Dahm.

Well nëmmen eng begrenzten Zuel vu Leit méiglech ass, ass eng Umeldung iwwer meco@oeko.lu oder Tel. 439030-1 noutwendeg. Entrée: 15 Euro

(am Mount Juni ass kee Réckbléck op de Mount mam Roland Gelhausen a Jay Schiltz)