Wirtschaft
  • Print Friendly


Walen 2023: Wat sinn d’Aussoe vun de Parteien zu den Erausfuerderunge vun enger nohalteger Entwécklung?

Wat sinn d’Aussoe vun de Parteien zu den Erausfuerderunge vun enger nohalteger Entwécklung?

Eng  Analys  vun  de  Walprogrammen  aus  der  Siicht  vum  Mouvement  Ecologique.

 

Dir fannt:

Eng generell Aschätzung vun de Parteiprogrammer;
– Eng Analys an de Beräicher:

  • Wirtschaft
  • Klima an Energie
  • Landesplanung an Demokratie
  • Naturschutz a Landwirtschaft
  • Demokratie