• Print Friendly


Generalversammlung vun der Regional „Nordstad“

De Comité vun der „Regional Nordstad“ vum Mouvement Écologique invitéiert op hier Generalversammlung Regional „Nordstad“ den Donneschdeg, 30. Juni 2016 um 19.00 Auer  am Restaurant „Äppel a Biren“ 1, route d’Ettelbruck zu Angelduerf

 

Dagesuerdnung:

  • Aktivitéitsrapport 2015
  • Rapport vum Keessier
  • Neiwiel vum Comité *
  • Virstellung vum Projet Beieblummen (“A voller Bléi”)
  • Virstellung vum Projet Dingdong
  • Diskussioun iwwert d’Entwécklung vun der Nordstad*
  • Divers

 

Dono iesse mer zesummen am Restaurant.

Meld Iech awer w.e.g. am Vierfeld weenst dem Iesse per Mail oder SMS beim Laure Simon un (Handy: 691 804082
laure.simon@pt.lu)

 

* Memberen déi am Comité matschaffen wëllen, kënnen sech och beim Laure Simon mellen.