• Print Friendly


Eis Büroe sinn zou vum 20. Dezember 2021 bis den 3. Januar 2022 da si mir erëm fir iech do

De Mouvement Ecologique an Oekozenter Pafendall maachen dann och elo besje Congé, a mir sinn zou vum 20. Dezember 2021 bis den 3. Januar 2022. Duerno geet et erëm mat Elan lass. Mir wënschen Iech alles Leiwes a Guddes an e schéint neit Joer 2022 (dat och am Sënn vun eiser Karikatur).