• Print Friendly


De Mouvement Ecologique an Oekozenter Pafendall maache Congé a sinn zou vum 21.12.20 bis 04.01.21. Duerno geet et erëm mat Elan lass!

De Mouvement Ecologique an Oekozenter Pafendall maachen dann och elo besje Congé, a mir sinn zou vum 21. Dezember 2020 bis de 4. Januar 2021. Duerno geet et erëm mat Elan lass.

Mir wënschen Iech alles Leiwes a Guddes an e schéint neit Joer 2021 (dat och am Sënn vun eiser Karikatur).