4. Uucht am Oekosoph

Lade Karte ...

#_EV_DATETIME
#_EV_DATES - 15/02/2017
19:30 - 22:00

#_EV_LOCATION
Oekosoph Pafendall

#_EV_CATEGORIES


Iwwert den Hierscht-Wanter organiséieren eng Rei Leit 4 Uuchten am Oekosoph. Déi véiert ass de Mëttwoch, de 15. Februar 2017 vun 19:30 bis 22:00. Den Entrée ass fräi… a natierlech kann een och eppes iessen an drénke kommen, ouni un der Uucht deelzehuelen.

Jiddereen ass wëllkomm, och wann een net wëll sangen an nëmmen nolauschteren oder d’Zesummesinn mat Kollegen oder den Oekosoph genéisse wëll. Fir d’Deelhuelen un der Uucht sollt Dir Iech awer vgl. umëllen op www.uucht.lu

Méi Detailer op fannt Dir op www.meco.lu/de/blog/documentcenter/uuechten-am-oekosoph/