Mobilität
  • Print Friendly


Opruff fir eng Vëlo-Manif zu Dikrech

Samschdeg, den 9. Oktober um 14 Auer zu Dikrech bei der Kierch/am Schoulhaff

 

Mouvement Ecologique Nordstad a ProVelo

Opruff fir d’Demo

Als Bierger an der Nordstad wëllen mir endlech, datt mir mat der Zäit ginn an eis Stroosse méi sécher fir de Vëlo maachen:

kuerz Weeër, gutt Verbindungen op zentral Plazen wéi Schoul, Sportsinfrastrukturen, Park a bei d’Vëlospisten, a besonnesch och sécher Méiglechkeete fir iwwert d’Haaptstroossen ze kommen.

De Vëlo ass grad fir déi kuerz Weeër een optimaalt Transportmëttel!

Als Einwohner der Norstad möchte wir, dass wir mit der Zeit gehen und unsere Straßen sicherer für den Fahrradverkehr gestaltet werden:

kurze Wege, gute Verbdindungen zu zentralen Punkten wie Schulen, Sportsinfrastrukturen, Park und zu den Fahrradpisten sowie sichere Überquerungsmöglichkeiten über die Hauptverkehrsstraßen.

En tant qu’habitants de la Norstad, nous aimerions nous voir évoluer avec notre temps et rendre nos rues plus sûres pour les cyclistes

Des chemins courts, de bonnes liaisons avec les points centraux tels que les écoles, les infrastructures pour les sports, le parc et les pistes cyclables, ainsi que des possibilités de traverser les routes principales en toute sécurité.

Hannergrond

An der ëffentlecher Sitzung vum 19.7.2021 vum Dikrecher Gemengerot gouf d’Verkéiersreglement mat 12 zu 1 Stëmm ugeholl.

Déi wichtegst Ännerung ass, datt elo all d’Stroossen am sens unique vun alle Verkéiersmëttelen just nach am sens unique däerfe befuer ginn, ouni Ausnam fir Vëlosfuerer. Wéini datt dëst Reglement ëmgesat gëtt, ass nach net bekannt.

– – –

In der öffentlichen Sitzung vum 19.7.2021 hat der Gemeinderat Diekirch mit 12 zu 1 Stimme das neue Verkehrsreglement gestimmt.

Die wichtigste Änderung führt dazu, dass alle Einbahnstraßen von sämtlichen Verkehrsmitteln nur noch in einer Richtung befahren werden dürfen, ohne Ausnahme für Fahrräder. Wann die Umsetzung des Reglementes stattfinden wird, ist nicht bekannt.

– – –

Lors de la réunion publique du 19.7.2021, le conseil communal de Diekirch a voté par 12 voix contre 1 en faveur du nouveau règlement de circulation.

Le changement le plus important est que toutes les rues à sens unique ne peuvent être utilisées que dans un sens par tous les moyens de transport, sans exception pour les bicyclettes. On ne sait pas quand la mise en œuvre du règlement aura lieu.

Kommentar

Méi wéi 10 Joer laang huet d’Stad Dikrech näischt ënnerholl fir de Vëlosverkéier méi sécher a méi attraktiv ze maachen. Elo gouf mat dësem Reglement eng Moossnam getraff, déi fir d’Vëlosfuerer net nëmmen Ëmweeër bedeiten, mee déi si och zwéngt fir Stroossen ze benotzen, déi vill méi geféierlech sinn.

– – –

Über mehr als 10 Jahre hat die Stadt Diekirch nichts unternommen, um das Fahrradfahren sicherer und attraktiver zu gestalten. Mit diesem neuen Verkehrsreglement hat sie dazu noch eine Maßnahme getroffen, die nicht nur dazu führt, dass der Radfahrer Umwege fahren muß, sondern dass er stark frequentierte Straßen nutzen muß, die teilweise viel gefährlicher sind.

– – –

Depuis plus de 10 ans, la ville de Diekirch n’a rien fait pour rendre le vélo plus sûr et plus attrayant. Avec ce nouveau règlement de circulation, elle y a ajouté une mesure qui non seulement oblige les cyclistes à faire des détours, mais aussi à emprunter des routes très fréquentées, dont certaines sont beaucoup plus dangereuses.