• Print Friendly


Vakanz am Mouvement Ecologique, Oekozenter an Oekosoph

D’Büroen vum Mouvement Ecologique an Oekozenter Pafendall sinn zou vum 21. Dezember bis den 3. Januar.
Dem Oekosoph seng Diere bleiwen zou den 26. an 27.12 an den 2. an 3.1. Vum 9. Januar un ass erëm Mëttwochs an Donneschdes ab 17.00 Auer op.

Mir freeën eis Iech am neie Joer erëm ze gesinn.