• Print Friendly


Generalversammlung vun der Regional Nordstad

De Comité vun der „Regional Nordstad“ vum Mouvement Écologique invitéiert härzlech op hier


Generalversammlung den Donneschdeg, 12. März 2015 um 18.30 Auer 
am Restaurant „Äppel a Biren“ 1, route d’Ettelbruck L-9160 Angelduerf

Dagesuerdnung:

  • Begréissung
  • Aktivitéitsrapport 2014
  • Rapport vum Keessier
  • Diskussioun iwwert d’Entwécklung vun der Nordstad

Ausbléck op flott Aktivitéiten am Summer 
Memberen déi am Comité matschaffen wëllen, kënnen dem Laure Simon w.e.g. Bescheed soen: laure.simon@pt.lu.

Mir iessen herno zesummen am Restaurant „Äppel a Biren“, meld Iech awer w.e.g. am Vierfeld och per Mail beim Laure Simon un.