• Print Friendly


Generalversammlung 2019 vun der Regional „Nordstad“ 

De Comité vun der „Regional Nordstad“ vum Mouvement Écologique invitéiert op hier Generalversammlung Regional „Nordstad“ de 16. Mee um 19.15 Auer am Centre Culture Angelduerf, 17 rue du Berger, L-9161 Ingeldorf

 

  • Generalversammlung:
    • Aktivitéitsrapport 2018
    • Rapport vum Keessier
    • Neiwiel vum Comité*

 

  • Virtrag um 20 Auer: “Wann d’Léierchen net méi séngt – Wat maache géint de Verloscht u Biodiversitéit?” mam Rosch Schauls a Claire Wolff

 

De Virtrag kann all Mensch lauschtere kommen.

 

Fir de Comité

 

Laure Simon

Handy: 691 804082, laure.simon@pt.lu

 

 

*Memberen déi am Comité matschaffe wëllen, kënnen mir w.e.g. bescheed soen.

 

Am Comité:

Mariette Braconnier; Véronique Mathay; Laure Simon-Becker, Präsidentin; Jo Spielmann; Lou Steichen; Jean-Paul Zeimes, Caissier.