fr | de

Aktivitäten

titel Aktiviteitsbericht_2016  news
Aktivitéitsbericht 2016 vun der Regional Mëllerdall

Aktivitätsbericht 2016 der Regionale „Mëllerdall“

 

 

more...
Wanderung Iechternach-news
Generalversammlung 2017 vun der Regional Mëllerdall

Freiden, den 31. Mäerz beim Laange Veit (39, place du marché, Echternach) um 19.00 Auer

 

more...
Wanderung Iechternach-news
Generalversammlung 2016 vun der Regional Mëllerdall

De Mouvement Ecologique, Regional Mëllerdall, lued all séng Memberen häerzlech an op seng Generalversammlung 2016 de Freiden, den 20. Mee

beim Laange Veit (39, place du marché, Echternach) um 19.30 Auer

more...
Titel aktiviteit 2015 news
Aktivitéitsbericht 2015 vun der Regional Mëllerdall

Der Aktivitätsbericht 2015

more...
Echternach
Generalversammlung 2015 vun der Regional Mëllerdall

den Donneschden, 11. Juni beim Laange Veit (39, place du marché, Echternach) um 19.30

more...
Aktivitéitsbericht 2014 news
Aktivitéitsbericht 2014 vun der Regional Mëllerdall

Den Aktivitéitsbericht 2014 vun der Regional Mëllerdall

more...
mellerdall
De Naturpark Mëllerdall: Wat sin di Haptakzenter? De Stand vun der Ëmsetzung

D’Regional Iechternach-Mëllerdall lued seng Memberen ganz härzlech an op eng Informatiounsveranstaltung mat derMadam Minister Carole Dieschourg, de Freiden, den 23. Mee 19.30 Auer beim Laange Veit (39, place du marché, Echternach)

more...
Biene auf Blüten
Aktivitéitsbericht 2013 vun der Regional Mëllerdall

Aktivitätsbericht 2013 der Regionale „Mëllerdall“

more...
Echternach
Bericht der Generalversammlung der Regionale Echternach-Müllerthal